Ebola PO

De praktische opdracht Ebola is gemaakt door Paul van den IJssel van Scholengemeenschap Lelystad. Hij wil deze les graag delen met andere docenten. De praktische opdracht kan goed dienen als afsluitende module van ‘Bioinformatica: leven in de computer’. Het correctiemodel van Paul is op te vragen door een mail te sturen naar onderwijs@nbic.nl

Handleiding