Evolutie

Deze korte lesmodule gaat in op homologe eiwitten: eiwitten die in verschillende soorten eenzelfde functie vervullen. De module sluit hiermee aan op het thema Evolutie. Leerlingen kunnen zelfstandig de module doorwerken met behulp van de leerlingenhandleiding.

CONCENTRISCHE OPZET

De lesmodule is concentrisch van opzet. Dat is op verschillende manieren in de les te gebruiken. Enerzijds kan de module worden ingezet aan het begin van een thema. De grijze vragen worden dan weggelaten. Aan het einde van het thema kunnen deze grijze vragen dan alsnog worden gemaakt. Anderzijds kunnen de grijze vragen ook ‘bonus’-vragen zijn, zodat de leerlingen die het onderwerp leuk vinden of het beter snappen iets meer uitdaging kunnen krijgen.

VOORKENNIS

Voor het maken van de module hebben de leerlingen enige voorkennis nodig over DNA, eiwitsynthese en evolutie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Een evolutionaire stamboom is eenvoudig zelf te maken in twee stappen:

Stap 1: het samenvoegen van de verschillende aminozuur sequenties tot een alignment. 1. Ga naar: ebi.ac.uk

2. Knip en plak het gehele document uit de bijlage in de leerlingenhandleiding in het grote invulvlak onderaan de pagina.

3. Klik op submit (blauwe knop links onderaan).

4. Na even wachten wordt de alignment gegeven.

5. Door op show colors te drukken kunt u de verschillen tussen de vier verschillende aminozuur volgordes beter zien.

6. Dan kunt u op download alignment file klikken (linkse knop boven de multiple sequence alignment)

7. Deze gedownloade file heeft u nodig om de evolutionaire stamboom te kunnen maken.

Stap 2: het maken van een evolutionaire stamboom met behulp van bovenstaande alignment.

1. Ga naar: ebi.ac.uk

2. Upload de file die u bij bovenstaande stappen heeft verkregen. (onder het grote invulvlak kunt u de file uploaden door op browse te klikken en de gewenste file te selecteren)

3. Klik op submit (blauwe knop links onderaan).

4. Na even wachten wordt de evolutionaire stamboom (Phylogram) weergegeven.

Handleiding

Wilt u de docentenhandleiding ontvangen, mailt u dan naar onderwijs@nbic.nl