Ionkanaal

Deze korte lesmodule gaat in de werking van ionkanalen. Als voorbeeld verdiept deze module zich in het kaliumkanaal. De module sluit hiermee aan op het thema Cel of Transport. Leerlingen kunnen zelfstandig de module doorwerken met behulp van de leerlingenhandleiding. Of de module kan klassikaal worden besproken met behulp van een beamer.

CONCENTRISCHE OPZET

De lesmodule is concentrisch van opzet. Dat is op verschillende manieren in de les te gebruiken. Enerzijds kan de module worden ingezet aan het begin van een thema. De grijze vragen worden dan weggelaten. Aan het einde van het thema kunnen deze grijze vragen dan alsnog worden gemaakt. Anderzijds kunnen de grijze vragen ook ‘bonus’-vragen zijn, zodat de leerlingen die het onderwerp leuk vinden of het beter snappen iets meer uitdaging kunnen krijgen.

VOORKENNIS

Voor het maken van de module hebben de leerlingen enige voorkennis nodig over ionen, het celmembraan, cytoplasma en transport over het celmembraan.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Yasara installeren:

1. Ga naar: www.yasara.org en klik op ‘Products’ in het menu.

2. Kies vervolgens ‘freely download now’ achter Yasara View.

3. Vul het formulier in. Bij ‘departement’ kunt u de naam van uw school invullen. Uw emailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de download-link.

4. Via een email krijgt u een download-link, hiermee kunt u Yasara in de gewenste map op uw computer plaatsen.

5. Installeer Yasara volgens de instructies.

6. Eventueel kunt u aanvullende informatie over Yasara hier vinden of uw vraag stellen via onderwijs@nbic.nl.

De juiste files installeren:

1. Onderaan deze pagina staan de verschillende files die u nodig heeft. Selecteer een file met uw rechtermuisknop en kies ‘doel opslaan als’.

2. Kies als doel de map ‘sce’ in Yasara.

3. Doe dit voor alle sce-files.

Configuratie in Yasara:

Yasara is een programma waarin u moleculen in 3D kunt bekijken.

1. Een bestand kunt u inladen via file > load > Yasara scene of PDB-file. In deze module worden enkel Yasara scene-files gebruikt. Wanneer u klaar bent met het bekijken van een file, kunt u deze afsluiten door file > new en daarna een nieuwe file openen.

2. Om het molecuul te draaien gebruikt u de muis en de pijltjestoetsen op het toetsenbord.

– Houdt de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis: draaien van het molecuul

– Houdt de rechtermuisknop ingedrukt en beweeg de muis naar voren en achter: in- en uitzoomen

– Met behulp van de pijltjestoetsen kan het molecuul bewegen over het scherm

3. Yasara kan verschillende weergaves laten zien. Gebruik hiervoor de toetsen F1 t/m F8.

– Ball-weergave: F1

– Ball&Stick-weergave: F2

– Stick-weergave: F3

– Trace-weergave: F4

– Tube-weergave: F5

– Ribbon-weergave: F6

– Cartoon-weergave: F7

– Met F8 kunt u in iedere bovengenoemde weergave de restgroepen van de aminozuren zichtbaar of onzichtbaar maken.

Sommige bestanden zijn zo gemaakt, zodat bepaalde delen van het molecuul goed zichtbaar zijn. Deze instellingen wist u door gebruik te maken van de verschillende weergaves. Wanneer u de vooraf ingestelde weergave weer terug wilt krijgen, kunt u het bestand opnieuw openen.

Handleiding

Wilt u de docentenhandleiding ontvangen, mailt u dan naar onderwijs@nbic.nl